Nad czym pracuję?

Najkrócej: nad tym, co mnie fascynuje.

Nad strategiami dla firm. To budowanie strategii w oparciu o marketing narracyjny, o wiedzę i koncepcje zdobywane przeze mnie i mój zespół w boju – w ciągu kilkunastu już lat. Wiedza, doświadczenie, intuicja – wierzę w tę triadę!

Nad strategiami dla osób. To budowa relacji, wzmacniania pozycji, tworzenia liderów opinii w branży lub społeczności. Prawników, naukowców, samorządowców, menedżerów, architektów i in. Nie zawsze jest to strategia wyborcza, związana z planami politycznymi klienta, choć zdarza się i tak.

Nad strategiami dla miast, samorządów, instytucji, organizmów branżowych. To z reguły budowa aktywnych ośrodków generowania informacji, tworzenia własnych kanałów komunikacji, tworzenia liderów opinii. Ale też implementowanie strategii marketingu narracyjnego w kampaniach przyciągających uwagę, nadających ton, zauważalnych i – co dla mnie najważniejsze – skutecznych.

Działam w świecie relacji i mediów tradycyjnych, tradycyjnej prasy i telewizji. Ale też dosyć dawno zrozumiałem, jak szybko zmieniają się wektory świata komunikacji, informacji, marketingu i PR. Staram się wyprzedzać trendy kierując się już dziś tam, gdzie inni będą za jakiś czas. Wskazuję, a czasami narzucam niektóre rozwiązania. Stąd kwartalnik opinii „Nowe Media”, w którym zbieram i przedstawiam do druku opinie najwybitniejszych menedżerów nowoczesnej komunikacji, polityków i filozofów z Europy i świata. Wciąż poszukuję najskuteczniejszych technik wpływu na decyzje konsumentów, wyborców. Ale także: nowych rynków, nowych produktów, nowych idei dla moich klientów.

Ostatnio usłyszałem – i bardzo mi się to spodobało – że tworzę intelektualny fundusz inwestycyjny.

A co moglibyśmy zrobić razem? O tym tutaj.