Najlepszy wybór, Rozmowa z Erykiem Mistewiczem

„Idziemy”, nr 51 (637), 17 grudnia 2017 r. Z Erykiem Mistewiczem, ekspertem marketingu politycznego, rozmawia Radek Molenda Mamy nowego premiera. Dlaczego Mateusz Morawiecki? Naturalna chęć wskazania przez Jarosława Kaczyńskiego sukcesora, następcy. Rok temu niekwestionowalnym i oczywistym sukcesorem był Andrzej Duda. To już przeszłość. Po rozejściu się prezydenta i prezesa PiS w kwestii tempa reformy wymiaru […]