„Nie ma czarnego PR”

16/2014 Przy okazji każdej kampanii wraca pytanie o czarny PR. Jedni są przekonani, że zostanie wobec nich zastosowany, inni chcą nim osłabić konkurentów. W Polsce nie doświadczyliśmy dotąd czarnego PR. To, z czym mieliśmy do czynienia, to słodka kizia-mizia. Nie były czarnym PR zdjęcia senatora zażywającego biały proszek w damskim przyodzieniu ani opublikowanie nagrań polityka, […]